Δρομολόγια

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 07:00 - 14:00 - 20:30

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 07:45 - 15:00 - 20:30


ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 5:30- 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30


ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 08:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30


ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 09:00 - 14:30


AΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 10:30 - 14:15


ΚΤΕΛ Καστοριάς τηλ:24670-83455.